Velkommen til

Tversted Strandhuse

På den hyggelige stikvej Strandhuse udbydes i alt 38 grunde. Det er en unik udstykning af grunde til helårs- eller fritidsboliger beliggende i det karakteristiske nordjyske klitlandskab. 700 meter fra vandet og 150 meter fra byen.

 

 

  

Bebyggelse på grundene

Strandhusene tilbyder grunde på mellem 625-999 m². På grundene må der bygges såkaldte åben-lav bebyggelse fortrinsvis i træ, i 1 plan og på en højde på max. 5 m. På hver grund kan der opføres en bolig på max. 150 m² med max. 35 m² garage, 30 m² overdækket areal og 15 m² drivhus. Husene skal opføres som lavenergihuse med moderne energibesparende teknologi, hvilket forventes at reducere den samlede udgift til opvarmning og elforbrug til mindre end. 2.500 kr. årligt.

 

Helt unikt for denne udstykning er der tale om helårsbeboelse uden bopælspligt, hvilket gør, at grundene også kan købes af udlændinge.

 

Se mere i lokalplanen

Visualisering af baghave

Utæmmet natur

Området er alt andet end stringent. Den utæmmede, selvgroede nordjyske natur er kun opbrudt af de bugtende grusveje og trampestier, og området byder på nye oplevelser rundt om hvert et sving og over hver en klit. Klitlandskabet har også nogle praktiske fordele i form af læ og minimering af indsyn. Alle grundene er skæve, hvilket også medvirker til at give en mere varieret og spændende bebyggelse. Mere end 1/3 af det samlede areal på selve udstykningen udlægges til grønt areal, hvor der etableres klitlandskab og beplantning, der gør området spændende at bevæges sig rundt i.

Reservér din grund og kom
tættere på boligdrømmen

Kontakt os og hør mere